วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพรวมการสมัคร Yengo 2016

รายได้มั่นคงจากการทำโฆษณาเว็บ Yengo

ปัจจุบันการรับรายได้ของ Yengo ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว โดยสามารถรับได้ครั้งละ 100 เหรียญ ซึ่งทำให้เรามีสภาพคล่องขึ้นเยอะมากเลย การทำโฆษณานั้นไม่ใช่ว่าวันสองวันก็จะได้เงินเลย แต่ให้เรานึกถึงการปลูกต้นไม้ ต้องมีการเริ่มต้นปลูก หมั่นคอยดูแล แล้ววันนึงที่มันโต ก็จะออกดอกผลให้เราได้เก็บกิน